• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Facebook-Omslag-WWM.png

CVO SVG en CVO MIRAS worden in 2022 één centrum voor volwassenenonderwijs.

SAMEN. BETER. STERKER.

Vanaf september 2022 vormen de centra voor volwassenonderwijs SVG en MIRAS één geheel. Deze fusie zorgt ervoor dat cvo MIRAS een nog breder aanbod in nog meer regio’s van onze provincie kan aanbieden. De keuze om samen te gaan is doelbewust en biedt tal van kansen voor medewerkers én cursisten. We laten Carmen Wullaert (directeur cvo MIRAS) en Ronny Sanders (directeur CVO SVG) aan het woord.

Carmen en Ronny, kunnen jullie een korte schets geven van de huidige situatie? Waarvoor staat cvo MIRAS en wat heeft CVO SVG te bieden?

Carmen: cvo MIRAS is een centrum voor volwassenenonderwijs dat uit een fusie van de CVO’s HITEK, VSPW, Westhoek-Westkust en Waregem ontstond in 2016. cvo MIRAS biedt opleidingen aan jongeren en volwassenen aan in de regio Oostende, Roeselare, Waregem, Kortrijk, de Westhoek en Westkust.  Het centrum beschikt over een 300-tal personeelsleden die ten dienste staan voor meer dan 7000 cursisten. Het aanbod van opleidingen situeert zich in diverse interessegebieden zoals NT2 - Diploma Secundair Onderwijs - Zorg en Welzijn - Techniek en interieur - ICT - Ondernemen - Koken – Talen.

 

Ronny: CVO SVG is eveneens een centrum voor volwassenenonderwijs dat uit een fusie ontstond van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG in 2019. CVO SVG geeft opleidingen op 15 leslocaties in de regio Brugge, Torhout, Oostkamp en Gent. Het CVO SVG beschikt over een 220-tal personeelsleden die ten dienste staan voor ongeveer 3500 cursisten. Het aanbod van opleidingen is zeer uitgebreid: Horeca - Ambachten - Decoratie -Toerisme - Zorgopleidingen - Mode – Beauty- Hair- Visagie - Talen - Technische Opleidingen - ICT - Fotografie - Diploma Secundair Onderwijs.

 

We horen hier het verhaal van twee centra die al heel wat te bieden hebben. Welke meerwaarde biedt deze fusie?

Carmen: Binnen de fusie zien we op verschillende vlakken opportuniteiten en kansen naar de toekomst toe. We kunnen onze klanten in de brede zin van het woord opleidingen en diensten aanbieden over geheel West-Vlaanderen met een betere regionale bereikbaarheid. Door de schaalvergroting kunnen we ook meer ondersteuning en begeleiding geven aan onze cursisten.

Voor personeel kan de werkzekerheid versterkt worden en kunnen leerkrachten in opleidingsteams hun expertise delen waardoor de kwaliteit van de opleiding stijgt. We kunnen echt leren van elkaar. Via een uitgebreid pakket van interne vormingen bieden we medewerkers kansen om zich verder te professionaliseren.

Ronny: Binnen een grotere organisatie kan je ook steeds beroep doen op de ervaring en deskundigheid van meerdere personen en sta je er niet alleen voor. De drang naar samenwerken is hier groter dan de dwang te moeten samenwerken. We kunnen uit ervaring zeggen: wie snel wil gaan gaat alleen maar wie ver wil gaan gaat samen.

Door deze  fusie zullen er zeker nog meer mogelijkheden ontstaan met onze samenwerkende partners of met nieuwe partners binnen het opleidingslandschap. Partners zullen ons als een betrouwbare en sterke organisatie zien met expertise binnen verschillende domeinen.

 

Het verruimde CVO zal onder één naam, nl cvo MIRAS verder gaan. Wat zijn de gedeelde waarden, de visie die het geheel verbinden?

Ronny: Beiden gaan we voor competentiegericht opleiden van jongeren en volwassen om te kunnen participeren aan de samenleving, aan de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van persoonlijke interesses en talenten. We hebben snel ervaren dat we hier omtrent op dezelfde golflengte zaten en zitten.

Carmen: Beide organisaties zijn bruggenbouwers. We hadden al een traditie van samenwerken en geloven dat we samen cursisten nog beter zullen kunnen versterken en verrijken. En dit zijn dan ook de kernbegrippen uit onze gedeelde visie en missie.

Overgangscommunicatie INTERVIEW -Foto Carmen-Ronny (1)_edited.jpg

Interview met Carmen Wullaert (cvo MIRAS) en Ronny Sanders (CVO SVG)